Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Ogłoszenie nr 2/2021
W ramach Naboru nr 2/2021 udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 8, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555),tj. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z przedsięwzięciemI.2.1 Organizacja imprez  oraz realizacja innych  działań promujących specyfikę obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  
 
PDFWskaźniki planowane do osiągnięcia.pdf (376,26KB)
PDFOgłoszenie o naborze wniosków 2.2021.pdf (2,23MB)