Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

WARSZTAT REFLEKSYJNY - ankieta

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, która pozwoli nam na ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi". Odpowiedzi na pytania zostaną zaprezentowane podczas tegorocznego warsztatu refleksyjnego organizowanego przez LGD w formie spotkania on line, który odbędzie się 10 lutego, o godz. 16.00

https://forms.gle/sy6WfGqxML3qwH7QA