Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, prowadzimy badanie ewaluacyjne dotyczące jej realizacji.
Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety - jej wypełnienie zajmie około 10 minut.
Uzyskane od Państwa dane posłużą temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

https://forms.gle/gJ4BQT3TY2ojPwYo8