Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Nabór zgłoszeń na realizacje operacji własnych

W dniach od 16.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r do godziny 12:00 osoby chętne do realizacji operacji w zakresie:

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz przedsięwzięcia  I.1.3 „Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  Planowana operacja dotyczy utworzenia Inkubatora dla organizacji społecznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Zakończenie realizacji operacji musi nastąpić do grudnia 2023 r.

Szczegóły dot. realizacji operacje znajdują się w poniższej "Informacji o naborze na realizację operacji własnych"

Informacja o naborze na realizację operacji własnych :

PDFInformacja o planowanej do realizacji operacji własnej.pdf (1,38MB)

ZGŁOSZENIE:

PDFzalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej pdf.pdf (1,37MB)

PDFzalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej pdf.pdf (1,37MB)

 

Data publikacji: 16.05.2022 r.