Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Przygotowanie LSR 2021-2027

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

PDFSKM_C364e22062210570.pdf (980,81KB)

Plan włączenia społecznego

PDFPlan włączenia społecznego.pdf (1,03MB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA BRANICE

PDF15041507.PDF (552,03KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA PRUDNIK

PDF15041506.PDF (556,39KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA GŁUBCZYCE

PDF15041505.PDF (558,08KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - BABORÓW

PDF15041504.PDF (639,95KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA GŁOGÓWEK

PDF15041503.PDF (530,50KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA KIETRZ

PDF15041502.PDF (550,29KB)

Raport z realizacji Planu włączenia społeczności - GMINA LUBRZA

PDF15041501.PDF (635,45KB)