Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wynikach planowanej do realizacji operacji własnej

Informacja o wynikach  planowanej do realizacji operacji własnej

z dnia 21.06.2022 r.

 

Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.plaskowyz.pl w dniu 16.05.2022 r.  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz przedsięwzięcia  I.1.3 „Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” planowanej operacji dotyczącej utworzenia Inkubatora dla organizacji społecznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, w terminie 30dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 14.06.2022 r. żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 

PDFInformacja Operacja własna.pdf (357,14KB)

 

 

 

 

Opublikowane w dniu 21.06.2022