Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

KONSULTACJE ZMIAN W PROCEDURZE WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

 

KONSULTACJE ZMIAN W PROCEDURZE WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW

W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”,

Przedstawiamy do konsultacji społecznych zmiany w Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” dotyczące możliwości przygotowania KONCEPCJI INTELIGENTNYCH WSI (koncepcje „smart village”). Uwagi do zmian zaproponowanych w Procedurze prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

PDFWniosek o rozliczenie grantu.pdf (364,33KB)
PDFProcedura wyboru i oceny grantobiorców.pdf (492,67KB)
PDFWniosek o powierzeniu grantu.pdf (479,63KB)
PDFUmowa o powierzenie grantu.pdf (456,20KB)
PDFKarta PROW oceny zgodności z warunkami przyznania pomocy.pdf (424,67KB)
PDFkarta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji grantowych.pdf (459,79KB)