Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze 2/2022 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

Ogłoszenie nr 2/2022 z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

oraz zgodnie z przedsięwzięciem:

 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.

Limit dostępnych środków w naborze 155 467,99 EURO / 621 871,96 PLN.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 155 467,99 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie nr 2.2022.pdf (2,17MB)

Załącznik do ogłoszenia:

PDFWskaźniki nr 2.pdf (396,16KB)