Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze 3/2022 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Ogłoszenie nr 3/2022 z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej,

oraz zgodnie z przedsięwzięciem:

 I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Limit dostępnych środków w naborze 20 841,99 EURO / 83 367,96 PLN.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 83 367,96 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie nr 3.2022.pdf (2,16MB)

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki nr 3.pdf (366,64KB)