Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze 6/2022/G Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi dot. SMART VILLAGE

Ogłoszenie nr 6/2022/G z zakresu:

Oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej " koncepcjami inteligentnych wsi"

oraz zgodnie z przedsięwzięciem:

 I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi,

którego wskaźnikiem do realizacji jest: Liczba miejscowości, dla których opracowano koncepcje "Smart village"

Limit dostępnych środków w naborze 14 000,00 EURO / 56 000,00 PLN.

Wartość każdego zadania w projekcie grantowym polegający na opracowaniu koncepcji rozwoju inteligentnej wsi wynosi 4 tysiące złotych i tyle wynosi wysokość grantu przyznanego przez LGD na realizację tego zadania.

Ogłoszenie:

PDFogłoszenie nr 6.2022.G.pdf (2,38MB)