Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków:

nr 2/2022 zakres rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej

przedsięwzięcie I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

oraz

nr 3/2022 zakres Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem

przedsięwzięcie I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiko wsi

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Szkolenie odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

W DNIU 07.11.2022 r. O GODZINIE 09:00.

Tematyka szkolenia: warunki przyznania pomocy, wypełnianie wniosków, niezbędne załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: 77/ 485-43-04 oraz mailowo: biuro@plaskowyz.pl