Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista wniosków złożonych w naborze 6/2022/G

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 6/2022/G  I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi, którego wskaźnikiem do realizacji jest: Liczba miejscowości dla których opracowano koncepcje "smart village".  

PDFLista operacji złożonych.pdf (750,09KB)