Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze nr 3/2023

Ogłoszenie o naborze nr 3/2023  - na operacje w zakresie:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z przedsięwzięciem: I.2.1 Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru.

Limit dostępnych środków w naborze: 60 006,00 EUR / 240 024,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 80 008,00 zł na beneficjenta. 

Ogłoszenie: 

PDFogłoszenie o naborze nr 32023.pdf (2,54MB)