Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

szkolenie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków:

nr 1/2023 zakres  podejmowanie  działalności gospodarczej

przedsięwzięcie II.2.1.  Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

Szkolenie odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

W DNIU 13.04.2023 r. O GODZINIE 09:00.

Tematyka szkolenia: warunki przyznania pomocy, wypełnianie wniosków, niezbędne załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: 77/ 485-43-04 oraz mailowo: biuro@plaskowyz.pl