Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023  - na operacje w zakresie:

Podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Limit dostępnych środków w naborze: 104 003,48 EUR / 416 013,92 zł

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie: 

PDFOgłoszenie o naborze 1_2023.pdf (2,47MB)