Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2023

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2023 II.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

PDFLista operacji złożonych 1.2023.pdf (435,87KB)