Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne dot. "Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027"

FORMULARZ UWAG

DOT. LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

- ODNOSI SIĘ DO ZAPISÓW PODDANYCH KONSULTACJOM -

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która będzie obowiązywać dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w obecnym okresie programowania w Unii Europejskiej.

Dokument ten powstał z udziałem wielu podmiotów społecznych oraz publicznych naszego obszaru, chcielibyśmy, aby Państwa uwagi pozwoliły nam na jak najbardziej ważne dla rozwoju naszego obszaru zapisy.

Jeśli będą chcieli Państwo złożyć uwagi do projektu dokumentu, prosimy o wypełnienie „Formularza Uwag” i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: do 15 maja 2023 r.

Informuje jednocześnie, że dokument w wersji papierowej jest dostępny w Biurze LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, Kietrz, ul. Wojska Polskiego 21.

PDFLSR_PROJEKT_KONSULTACJE SPOŁECZNE 2023.pdf (1,88MB)

Plik chroniony hasłem, w celu uzyskania hasła prosze o kontakt z biurem LGD

 

W imieniu LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Adriana Dziaczyszyn

Prezes LGD

NUMER STRONY W DOKUMENCIE

ZAPIS ISTNIEJĄCY

(PROSIMY O SKOPIOWANIE)

PROPONOWANA ZMIANA LUB UWAGA

UZASADNIENIE