Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze nr 5/2023

Ogłoszenie o naborze nr 5/2023 - na operacje w zakresie:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: I.1.3 Przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej, ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń.

Limit dostępnych środków w naborze: 22 000,00 EUR / 88 000,00 PLN

Ogłoszenie:

PDFNabór nr 5.pdf (2,85MB)