Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OPERACJI WŁASNEJ

Planowana operacja dotyczy zakresu tematycznego określonego w §2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz przedsięwzięcia II.1.1 Wykorzystanie dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD " Płaskowyż Dobrej Ziemi" .

Termin składania wniosków - 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do 01.02.2024 r.

 

PDFSKM_C364e24010208410.pdf (2,78MB)