Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O SZKOLENIU

SZKOLENIE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków:

nr 4/2023 zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

przedsięwzięcie I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

 

nr 5/2023 zakres: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

przedsięwzięcie I.1.3  Przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej, ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń  

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Szkolenie odbędzie się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

W DNIU 09.01.2024r. O GODZINIE  9:00

Tematyka szkolenia: warunki przyznania pomocy, wypełnianie wniosków, niezbędne załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: 77/ 485-43-04 oraz mailowo: biuro@plaskowyz.pl