Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 5/2023

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2023 - I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń, którego wskaźnikiem do realizacji jest: Liczba obiektów wyposażonych i/lub przystosowanych do prowadzenia dziłalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej lub szkoleniowej.

PDFLista operacji złożonych 5.pdf (328,97KB)