Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

WYNIKI NABORU NR 4/2023

WYNIKI NABORU 4/2023

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz LSR

                 PDFlista operacji zgodnych z naborem 4.2023.pdf (359,63KB)
 

  • Lista operacji wybranych

                PDFlista operacji wybranych nabór 4.2023.pdf (420,33KB)