Przejdź do treści
Logo PSWPR Logo Płaskowyż Dofinansowano przez Unię Europejską

Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW

×

Wyszukaj w serwisie

HARMONOGRAM NABORÓW 2024 R.

Realizując zobowiązania zawarte w §6 pkt. 5 ppkt. a)  Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00002.UM08.6572.10002.2023, z dnia 14.12.2023 r. a także zapisy zawarte w Wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje, że w 2024 r. nie planuje ogłaszać i przeprowadzać naborów wniosków o przyznanie pomocy  w ramach PS WPR na lata 2023-2027 co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność na lata 2023-2027.