Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków

Od 02-21 listopada 2016r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020. Pomoc na operacje przyznawana będzie na:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • pozostałe typy projektów (zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej).