Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 + logo LGD

  • Księga wizualizacji obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 01.09.2017 r. włącznie  

PDFKsiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020__2021.01.01_.pdf (13,11MB)

  • Księga wizualizacji obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 01.09.2017 r. włącznie.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf (13,02MB)

  • Księga wizualizacji obowiązująca dla umów podpisanych do dnia 31.08.2017 r.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.pdf (11,91MB)

Załączniki:
RARZAŁĄCZNIKI KSIĘGI.rar (11,15MB)

JPEGLOGO LGD.jpeg (32,28KB)

PNGlgd.png (448,41KB)