Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs - W duchu tradycji "Stoły Naszych Babć"

Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz instytucji prowadzących działalność gospodarczą, które działają na rzecz rozwoju wsi obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i innych podmiotów.

Poniżej regulamin konkursu oraz wymagane załączniki:

PDFPRUDNIK REGULAMIN KONKURSU Stoły Naszych Babć.pdf (234,21KB)
DOCFormularz zgłoszeniowy na konkurs „W duchu tradycji – Stoły Naszych Babć.doc (253,50KB)
DOCZałącznik nr 1 - stoły naszych babć.doc (250,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - stoły naszych babć.doc (250,00KB)